26 Temmuz 2015 Pazar

MÜSLÜMAN KADININ RABBİ'NE KARŞI GÖREVLERİMÜSLÜMAN KADININ RABBİ'NE KARŞI GÖREVLERİ 


1 - İmanlı ve şuurludur.

Müslüman kadını farklı kılan en bariz özellik, Allah'a olan derin imanıdır.Bu kainatta ki hadiselerin, olguların, insanların başına gelen neticelerin, Allah Teala tarafından bir kaza ve kader çerçevesinde meydana geldiğine, başına gelen musibetlerden kurtuluş olmadığını, kaderinde yazılmamış hiç bir bela ve müsibetin de kendisine isabet etmeyeceğine inanır ve bilir ki insana düşen hayır yolunda gayret göstermek Allah Teala'ya hakkıyla tevekkül edip işini O'na ısmarlayarak ve her zaman O'nun yardımına, desteğine, takviyesine, rızasına muhtaç olduğunu bilerek, dini ve dünyası hakkında salih amel vasıtalarına yapışmaktır. 

2 - Rabbi'ne ibadet edendir.

İslam'ın farzlarını, rükünlerini güzel bir şekil de, taviz vermeden, gevşeklik ve ihmalkarlık göstermeden yerine getirir.

3 - Beş vakit namazını kılar.

Müslüman kadın beş vakit namazı zamanında kılar. Namazlarını vaktinde kılmaktan ev işleri, annelik ve zevcelik meşguliyetleri onu alıkoymaz. Zira namaz dinin direğidir.

4 - Bazen mescidlerdeki cemaate gider.

İslam, kadını mescitlerde cemaatle namaz kılma lüzumunda muaf tutmuştur. Ancak aynı zamanda cemaatte bulunmak için mescide gitmesini de mubah, serbest kılmıştır. Kadınlar fiilen mescitlere çıkmış, Rasülullah'ın     ( S.A.V) peşinde namaz kılmıştır.

5 - Bayram namazına gider.

İslam kadına değer vermiş, Ramazan ve Kurban bayramı namazlarında ki gibi hayra, Müslümanların dualarına katılmak için genel toplantılara gitmesini teşvik etmiştir.

6 - Ratip sünnetleri ve nafileleri kılar.

Akıllı Müslüman kadın yalnız farz olan beş vakit namazı kılmakla yetinmez, ratip sünnetleri de kılar. İşrak namazı, duha namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı gibi nafile namazları da vakit ve gücü yettiği nisbette kılar.

7 - Namazı güzel bir şekilde eda eder.

Takva sahibi şuurlu Müslüman kadın, namazını güzel bir şekilde, kalp huzuru ve huşu ile dopdolu olarak vucud organları sükunet içinde eda eylemeye özen gösterir.

8 - Malın zekatını verir.

Müslüman kadın, zekat icap edecek miktarda bir mal ve varlık sahibi ise malının zekatını verir. Malının bir sene ki  miktarını ince bir hesap ile tespit eder ve verilmesi kendisi üzerine farz olan miktarı tam bir emanet, dikkat ve özenle gereken yerlere verir.

9 - Ramazanda orucunu tutar, gece namazına kalkar.

10 - Nafile oruç tutar.

Takva sahibi Müslüman kadın, Ramazan ayı dışında da, eyer zor gelmezse nafile oruç tutar. Arife günü, Aşüre günü, Muharrem ayının 9. ve 10. günü gibi günlerde tutulan oruç Rasülullah ( S.A.V ) haber verdiği üzere günahlara kefaret olacak salih amellerdendir.

11 - Beytullah'ı Hacca gider.

12 - Umreye gider.

Müslüman kadın gerekli imkanlara sahip olduğunda hacca gitmek farz olduğu gibi, imkanı bulunduğu taktirde umreye gitmesi de icap eder.

13 - Rabbi'nin emrine itaakkardır.

Şuurlu Müslüman kadın, Allah Teala' nın emretmiş olduğu şerri görevler ile yükümlü olduğunu aklından çıkarmamalıdır.

14 - Yabancı  bir erkekle baş başa yalnız kalmaz.

Allah'a ve Rasulüne itaat ancak emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak suretiyle olur. Müslüman kadın , Allah'a ve Rasulüne itaat ederek yabancı bir erkekle yalnız, bir arada kalmaz.

15 - Dinin emri olan başörtüsüne sımsıkı bağlılık gösterir.

Evden çıkarken, Allah'ın (C.C) kitabında ve Rasulünün ( S.A.V ) sünnetinde kesin delillerin sınır ve işaretlerini belirlediği İslami kıyafet olan şer-i başörtüsünü (hicap) takar. Koku sürünmüş, süslenmiş olarak evinden çıkmaz. Mahremi olmayan erkeklere görünmez. Zira bunların Kur'an'ın kesin delili ile haram olduğunu bilmektedir.

16 - Kadın - erkek beraberliğinden kaçınır.

Aklı başında Müslüman kadın erkeklerle kaynaşmaktan, bir arada  bulunmaktan gücü yettiğince kaçınır. Buna gayret etmez, teşvik de.

17 - Mahremi olmayan erkeklerle el sıkışmaz.

Erkeklerle sınırsız bir şekilde bir arada bulunamayan Müslüman kadının mahremi olmayan erkeklerin elini de sıkmayacağı aşikardır.

18 - Yanında mahremi bulunmaksızın yolculuk etmez.

İslam'ın  kadına gösterdiği bir yol da yanında bir erkek mahrem bulunmaksızın yolculuk etmemesidir.

19 - Allah Teala'nın  kaza ve kaderine razıdır.

Rabbi'nin emrine itaatkar bir Müslüman kadının, kaza ve kadere razı olaması, insanda ki iman, taat, takva ve iyi halin en büyük alametlerindendir.

20 - Daima Allah'a yönelir.

Müslüman kadını bazen bir gaflet hali kaplar ve yanlış yapabilir. Fakat bu gaflet ve şaşkınlık haline dalıp gitmez. Hemen gafletinden uyanır, bir sürçme ve kusurdan dolayı derhal tövbe eyler, istiğfar eder.

21 - Aile fertlerinden sorumlu olduğunu hisseder.

22 - Bütün emeli Allah Teala'nın rızasını kazanmaktır.

23 - Allah'a kulluğun manasını temsil eder.

Dinin hidayet yolunu iyi bilen Müslüman kadın, derin bir imanla bu dünya hayatında büyük bir hedef için yaratılmış olduğuna inanır. 

24 - Allah'ın dini için çalışır.

Müslüman kadın, hayat olgusunda Allah'ın dinine yardım etmek; fert, aile, toplum ve devlet hayatında O'nun kaide kanununun uygulanması için çalışmaktır.

25 - Müslüman oluşu ve Hak olan diniyle şeref duyar.

26 - Vela'sı Ancak Allah'adır.

Müslüman kadın İslami şahsiyetiyle izzet ve şeref duymasının sonucu olarak boyun eyeceği ve dayanağı ancak ve yalnızca Allah'tır.

27 - İyiliği emretmek, kötülükten menetmek görevini yapar

28 - Kur'an-ı Kerim'i çok okur.

Müslüman kadının taatte, salah ve takvada, şuurda, kemalde bu yüksek gayeye ulaşabilmek için Allah'ın Kitab'ından  saçılan güzel kokulu hidayet meltemlerini koklaması lazımdır.   


Kısaltılmıştır.

Kaynak : Kur'an ve Sünnet'e göre Müslüman kadının şahsiyeti Sayfa 21 - 100
Yazan   : Prof.Dr. M.Ali Haşimi
Yayın Evi :Risale


 
Etiketler : İslam'da kadın , Müslüman kadın, Müslüman kadının Rabbi'ne karşı görevleri, Allah'a karşı kadının görevleri.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...